Kandidáti

Kandidáti

Vyhledáme pro Vás (fyzickou osobu) vhodné zaměstnání v našich nabízených oborech.
Zaměstnáme fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná
právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
Poskytujeme poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Disponujeme:

Kontaktní formulář