Firmy

Firmy

Přiřadíme vhodné zaměstnance přímo pro Vaše odvětví.

Našimi zaměstnanci jsou občané České republiky a ostatních členských států Evropské unie, k čemuž nás opravňuje povolení MPSV ČR.
Můžeme Vás ubezpečit, že všichni naši zaměstnanci jsou před podpisem smlouvy prověřováni a jejich bezúhonnost je samozřejmostí.
V případě, že se rozhodnete využít našich služeb a objednat si naše zaměstnance, je potřeba mezi námi (agenturou) a Vámi (uživatelem) uzavřít smlouvu.

,,SMLOUVA AGENTURY PRÁCE S UŽIVATELEM O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE AGENTURY PRÁCE.“

Tato smlouva má náležitosti dané zákonem a je jím také vyžadována.

Tuto smlouvu si můžeme vyměnit osobně, nebo prostřednictvím e-mailu.

Po uzavření této smlouvy začínáme okamžitě vyhledávat zaměstnance dle Vašich požadavků, a jakmile s nimi máme uzavřenou příslušnou smlouvu, pošleme Vám jejich jmenný seznam i s jejich osobními daty (dle současné legislativy) a pracovníci k Vám mohou nastoupit.

Vy jejich práci řídíte a kontrolujete a odpracované hodiny jim potvrzujete na docházkový list, se kterým po skončení práce přijdou k nám a na jehož základě jim zpracujeme mzdu a Vám vystavíme fakturu.

Veškeré mzdové, pracovně-právní i jakékoliv další administrativní úkony spojené s našimi zaměstnanci jsou tedy čistě naší záležitostí, čímž Vám ušetříme Váš čas i energii na řešení Vašich vlastních provozních záležitostí.

Kontaktní formulář